Vergoeding
De vergoeding van medisch noodzakelijke
zorg voor chronische ziekten (o.a. diabetes
en reuma) is geregeld in de
zorgverzekeringswet. Afhankelijk van uw
indicatie wordt deze zorg vergoed vanuit de
basisverzekering. Bij de meeste
zorgverzekeraars wordt hier een beroep
gedaan op uw verplichte eigen risico.
In de overige gevallen kan Manon’s voetzorg
aan de hand van uw afgesloten aanvullende
verzekering bekijken of u recht heeft op
een vergoeding van uw pedicurebehandeling.
Voor vergoeding is in veel gevallen een
verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.
Diabetes cliënten met zorgprofiel vanaf 2
vallen onder toezicht van een
podotherapeut. Manon’s voetzorg heeft geen
contracten met podotherapeuten afgesloten,
maar kan u wel in contact brengen met een
podotherapeut.

Op de website van ProCert/ Kwaliteitsregister
pedicure kunt u alvast zelf bekijken of uw
behandeling vergoed wordt door uw
zorgverzekering. Houd er rekening mee dat
vaak een percentage van uw behandeling
vergoed wordt en/of tot een maximum
bedrag.

Afhankelijk van uw zorgverzekering kan
Manon’s voetzorg zorgdragen voor de
declaratie van uw behandeling aan uw
zorgverzekeraar.


Check hier of u in aanmerking komt voor een vergoeding